Εργασίες, παρουσιάσεις και (ο)μελέτες

Εδώ θα βρείτε μερικές από τις κατά καιρούς εργασίες που έχω εκπονήσει μόνος μου, ή σε συνεργασία με άλλους. Η θεματολογία είναι ευρεία και καλύπτει διάφορες πτυχές των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων και της πληροφορικής.

Σε όσες εργασίες παρέχαι το κείμενο της τεκμηρίωσης ή οι διαφάνειες από τις παρουσιάσεις, η χρήση, αναδημοσίευση, επεξεργασία κ.λ.π. είναι ελεύθερη εκτώς και αν αναφέρεται ρητά αλλιώς. Ο μόνος περιορισμός, είναι η αναφορά στο αρχικό κείμενο - ένας σύνδεσμος στο site αρκεί :)

Creative Commons License

Μελέτες και εργασίες

 • Offline Web Applications: Δημιουργώντας εφαρμογές ιστού με δυνατότητα λειτουργίας χωρίς σύνδεση
 • Πτυχιακή εργασία με θέμα την δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών ιστού (web applications) που θα είναι ικανές να λειτουργήσουν ακόμα και με περιορισμένη ή και καθόλου συνδεσημότητα (disconnected / offline).
 • Επιβλέποντες καθηγητές:
  Καλόξυλος Αλέξανδρος,
  Βασιλάκης Κωνσταντίνος.
 • Συγγραφείς:
  Δημητρακόπουλος Νικόλαος
 • Ακαδημαϊκό έτος 2007-08
 • 81 σελίδες
 • (η συνοδευτική παρουσίαση)
 • Δίκτυα δεδομένων WiMax
 • Μελέτη που εκπονήθηκε στα πλάισια του μαθήματος "Ειδικά θέματα στα δίκτυα" στο Παν.Πελοποννήσου, με επιβλέποντα διδάσκοντα τον κ. Α.Γκάμα.
 • Συγγραφείς:
  Δημητρακόπουλος Νικόλαος ,
  Παπαδημητρίου Αργύρης
 • Ακαδημαϊκό έτος 2005-06
 • 60 σελίδες
 • Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP)
 • Μελέτη που εκπονήθηκε στα πλάισια του μαθήματος "Συμπίεση και μετάδωση πολυμέσων" στο Παν.Πελοποννήσου με επιβλέποντα διδάσκοντα τον κ. Τσαπατσούλη.
 • Συγγραφείς:
  Παναγιώτου Γεώργιος ,
  Δημητρακόπουλος Νικόλαος
 • Ακαδημαϊκό έτος 2005-06
 • 8 σελίδες
 • (και η συνοδευτική παρουσίαση)
 • Ανάπτυξη δακτυλίου οπτικών ινών στην Τρίπολη
 • Τεχνοοικονομική μελέτη για την βιωσιμότητα και την σκοπιμότητα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στην πόλη της Τρίπολης από την πλευρά του δημοσίου, με ανάπτυξη δακτυλίου οπτικών ινών (FFTX).
 • Eκπονήθηκε στα πλάισια του μαθήματος "Οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα στις Τηλεπικοινωνίες" στο Παν.Πελοποννήσου με επιβλέποντες διδάσκοντες τους κ. Δ.Βαρουτά και κ. Α.Καλόξυλο.
 • Συγγραφείς:
  Δημητρακόπουλος Νικόλαος ,
  Παπαδημητρίου Αργύρης
 • Ακαδημαϊκό έτος 2004-05
 • 16 σελίδες
 • (η συνοδευτική παρουσίαση και ο χάρτης
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός και Πολλαπλή Κληρονομικότητα
 • Μελέτη που εκπονήθηκε στα πλάισια του μαθήματος "Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Java / C++)" στο Παν.Πελοποννήσου με επιβλέποντες διδάσκοντες τους κ. Δ.Θεοτόκη και κ. Α.Σωτηροπούλου.
 • Συγγραφείς:
  Δημητρακόπουλος Νικόλαος
 • Ακαδημαϊκό έτος 2002-03
 • 9 σελίδες
 • Εισαγωγή στο Grid Computing
 • Μελέτη που εκπονήθηκε στα πλάισια του μαθήματος "Ιστορία των Υπολογιστών" στο Παν.Πελοποννήσου με επιβλέποντα διδάσκοντα τον κ. Κ.Βασιλάκη
 • Συγγραφείς:
  Δημητρακόπουλος Νικόλαος ,
  Δράκος Ανδρέας
 • Ακαδημαϊκό έτος 2002-03
 • 26 σελίδες

Παρουσιάσεις

 • Ruby on Rails: Μία περιεκτική εισγωγή
 • Παρουσίαση στα πλάισια του μαθήματος "Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου" στο Παν.Πελοποννήσου με επιβλέποντα διδάσκοντα τον κ. Ν.Τσελίκα και του Ruby-Hellug
 • Συγγραφείς:
  Δημητρακόπουλος Νικόλαος
 • Ακαδημαϊκό έτος 2006-07
 • Εισαγωγή στην Ruby
 • Παρουσίαση στα πλάισια του μαθήματος "Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου" στο Παν.Πελοποννήσου με επιβλέποντα διδάσκοντα τον κ. Ν.Τσελίκα, του ACM Student Chapter Παν.Πελοποννήσου και του Ruby-Hellug. Φωτογραφίες από το σεμινάριο εδώ
 • Συγγραφείς:
  Δημητρακόπουλος Νικόλαος ,
  Μπουρλάκος Ιωάννης
 • Ακαδημαϊκό έτος 2006-07
 • Συστήματα πολλαπλής προσπέλασης στις δορυφορικές επικοινωνίες
 • Παρουσίαση στα πλάισια του μαθήματος "Δορυφορικές Επικοινωνίες" στο Παν.Πελοποννήσου με επιβλέποντα διδάσκοντα τον κ. Ε.Νυσταζάκη
 • Συγγραφείς:
  Μακρής Θανάσης ,
  Παναγιώτου Γιώργος ,
  Δημητρακόπουλος Νικόλαος ,
  Σιμάτης Χριστόδουλος ,
  Παπαζαφειρόπουλος Χρήστος ,
  Γεωργακίλας Κωνσταντίνος
 • Ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Άλλες εργασίες

 • Επεξεργασία - Αναγνώριση Ομιλίας:
 • Σκοπός της εργασίας ήταν η επιτυχής αναγνώριση αριθμών οι οποίοι εκφωνούνταν από τρεις διαφορετικούς εκφωνητές. Το πρόγραμμα υλοποίηθηκε σε Matlab κάνοντας χρήση επεξεργασίας σήματος και αλγορίθμων τεξινόμησης. Τα αποτελέσματα ήταν αρκούντως καλά, με επιτυχή αναγνώριση περίπου 80% ανεξαρτήτως εκφωνητή.
 • Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος, με επιβλέποντα τον κ. Πικράκη, ο οποίος ήταν και ο διδάσκων. Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο που διδάχθηκε κατά την διάρκεια των διαλέξεων, γνώσεις από προηγούμενα μαθήματα επεξεργασίας σήματος (όπως Σήματα & Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Αναγνώριση Προτύπων, Συμπίεση Πολυμέσων) καθώς και επιπλέον επιστημονικές πηγές.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2005-06
 • Συμπίεση & Μετάδοση Πολυμέσων:
 • Στα πλαίσια του μαθήματος υλοποιηθήκαν σε Matlab προγράμματα συμπίεσης πολυμέσων (κειμένου, εικόνας, ήχου καθώς και video), χρησιμοποιώντας διάφορους γνωστούς και ευρέως διαδεδομένους αλγόριθμους όπως JPEG για εικόνα, MPEG Layer I για ήχο, MPEG για video κ.λ.π.
 • Διδάσκοντας: κ. Τσαπατσούλης
  Σε συναργασία με: Παναγιώτου Γιώργος
 • Ακαδημαϊκό έτος 2005-06
 • Αναγνώριση Προτύπων και Ανάλυση Εικόνας:
 • Σκοπός της εργασίας ήταν η επιτυχής αναγνώριση κερμάτων χρησιμοποιώντας σαν είσοδο την φωτογραφία του κέρματος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε Matlab, και τα ποσοστά επιτυχούς αναγνώρισης ήταν ιδιαίτερα θετικά, της τάξης του 90%. Το νομίσματα που υποστηρίζονταν ήταν όλα τα κέρματα του ευρώ, εξαιρουμένων των χάλκινων (1, 2 και 5 λεπτά).
 • Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος, με επιβλέποντα τον κ. Πικράκη, ο οποίος ήταν και ο διδάσκων. Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο που διδάχθηκε κατά την διάρκεια των διαλέξεων καθώς και επιπλέον επιστημονικές πηγές.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2004-05
 • Μελέτη δομημένης καλωδίωσης για το κτίριο του Παν. Πελοποννήσου (Σπάρτη)
 • Στα πλαίσια του μαθήματος "Δίκτυα Ι" με διδάσκων τον κ. Α. Καλόξυλο και επιβλέπον τον κ. Μ.Ανδιανόπουλο
 • Ακαδημαϊκό έτος 2002-03