Για μένα...

Τις ώρες που δεν ασχολούμαι με τους υπολογιστές, το internet και τα μαθήματα της σχολής απασχολώ τον εαυτό μου ακούγοντας μουσική, διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας (ή τραβώντας) φωτογραφίες ή πίνοντάς τα σε καμιά ταβέρνα με φίλους και γνωστούς :) .

Μερικές δικές μου φωτογραφίες (παλαιότερες κυρίως) μπορείτε να βρείτε στο deviantART External Link